ગુરૂત્વાકર્ષણના તરંગો વિશે સંશોધનના લિગો પ્રોજેક્ટ બાબતે વિદ્યાર્થીઓમાં રસ જાગૃત કરતા ખગોળશાસ્ત્રી

 મૂળ વડોદરાના કરણ જાનીએ જીટીયુમાં બ્રહ્માંડના રહસ્યો ઉજાગર કર્યા અમદાવાદઃ પ્રચંડ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ધરાવતાં બે બ્લૅક હોલ એકબીજાની આસપાસ ફરતાં-ફરતાં જ્યારે એકમેક સાથે જોડાઈ જાય ત્યારે લાખો… Read more “ગુરૂત્વાકર્ષણના તરંગો વિશે સંશોધનના લિગો પ્રોજેક્ટ બાબતે વિદ્યાર્થીઓમાં રસ જાગૃત કરતા ખગોળશાસ્ત્રી”