વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય અને તેઓમાં નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન થાય તેના માટે પહેલ

જીટીયુના સીપીડી કાર્યક્રમમાં આઈ-બીકમ મોબાઈલ એપથી ભણાવાશે રાજકોટના શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમના સહયોગથી ડિજીટલયુગમાં જીટીયુની નવતર યોજના અમદાવાદઃ વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય અને તેઓમાં નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન થાય તેના માટે ગુજરાત…

ગુજરાતનું ગૌરવઃ ઈન્ડિયન સોસાયટી ઑફ ફાર્માકોગ્નોસી તરફથી ડૉ. નવીન શેઠને લાઈફટાઈમ એચીવમેન્ટ એવોર્ડ

અમદાવાદઃ ભારતમાં જડીબુટ્ટીઓ એટલે કે હર્બલ ડ્રગ અને તેને લગતી ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રની સર્વોચ્ચ વ્યાવસાયિક સંસ્થા ઈન્ડિયન સોસાયટી ઑફ ફાર્માકોગ્નોસી તરફથી ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ)ના વાઈસ ચાન્સેલર પ્રો. (ડૉ.) નવીન શેઠને…