જીટીયુની મેકર પાર્ટીમાં 4500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સહભાગી

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર યોજાયેલી મેકર પાર્ટીમાં અંદાજે 4500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ)ની ઓપન સોર્સ ટેક્નોલોજીસ ક્લબ અને કોમ્યુનિટી ઈનોવેશન એન્ડ કો-ક્રિયેશન સેન્ટર…… Read more “જીટીયુની મેકર પાર્ટીમાં 4500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સહભાગી”