છ સ્ટાર્ટ અપ પ્રોજેક્ટોને રૂ. 13 લાખની સહાયના બીજા હપ્તાનું જીટીયુ દ્વારા વિતરણ

અમદાવાદઃ ગુજરાત સરકારે છ સ્ટાર્ટ અપ પ્રોજેક્ટોને નાણાકીય સહાય તરીકે ફાળવેલી રકમમાંથી રૂ.13.82 લાખના બીજા હપ્તાનું વિતરણ ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ) તરફથી નોડલ એજન્સી તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. જીટીયુના વાઈસ…