વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ અને શિક્ષણેત્તર પ્રવૃત્તિઓ બંનેમાં સક્રિય રસ લેવો જોઈએ

વાસદની એસવીઆઈટીમાં જીટીયુના વાઈસ ચાન્સેલરનું પ્રેરક ઉદબોધન અમદાવાદઃ વિદ્યાર્થીઓએ ફક્ત અભ્યાસ પર જ ધ્યાન આપવાને બદલે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ કરવા તેમજ શિક્ષણેત્તર પ્રવૃત્તિઓ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ, એવી સલાહ…

જીટીયુ સંલગ્ન તમામ સંસ્થાઓ તરફથી નવા વાઈસ ચાન્સેલરનું ભવ્ય સન્માન

યુજીસીનું 12(બી) સર્ટીફિકેટ મેળવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની જીટીયુની મહત્ત્વની જાહેરાત જીટીયુ સંલગ્ન તમામ સંસ્થાઓ તરફથી નવા વાઈસ ચાન્સેલરનું ભવ્ય સન્માન અમદાવાદઃ જીટીયુના નવા વાઈસ ચાન્સેલર તરીકે પોતાનું વિઝન સ્પષ્ટ કરતા…

જીટીયુ રાષ્ટ્રીય રોબોકોનમાં 21 કૉલેજોના 39 સભ્યોની ટીમને પૂણે મોકલશે

અમદાવાદઃ ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ)એ રોબોકોન - 2017 માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. પૂણેમાં બીજીથી ચોથી માર્ચ, 2017 દરમિયાન યોજાનારી રાષ્ટ્રીય રોબોકોન સ્પર્ધા માટે જીટીયુ 39 સભ્યોની ટીમ…