છ સ્ટાર્ટ અપ પ્રોજેક્ટોને રૂ. 13 લાખની સહાયના બીજા હપ્તાનું જીટીયુ દ્વારા વિતરણ

અમદાવાદઃ ગુજરાત સરકારે છ સ્ટાર્ટ અપ પ્રોજેક્ટોને નાણાકીય સહાય તરીકે ફાળવેલી રકમમાંથી રૂ.13.82 લાખના બીજા હપ્તાનું વિતરણ ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ) તરફથી નોડલ એજન્સી તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. જીટીયુના વાઈસ…

ઓપન હાઉસ ૨૦૧૭ @ વિશ્વકર્મા સરકારી ઇજનેરી કોલેજ

વિશ્વકર્મા સરકારી ઇજનેરી કોલેજ દ્વારા યોજવામાં આવ્યું રાજ્ય નું સૈાથી નવીન ઓપન-હાઉસ. (ઓપન હાઉસ ૨૦૧૭ - ઇનોવેશન મીટ ટેકનોલોજી ) આજનાં આ યુગમાં માનવીની જીવનશૈલી ને સરળ બનાવવા ટેકનોલોજી અને…

Stress Free Program

જીટીયુના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સ્ટ્રેસ ઘટાડવા રાજકોટના નિષ્ણાતોની સલાહ તમારી ક્ષમતાઓને ધીમે ધીમે વધારો, અચાનક ખૂબ ઊંચો કૂદકો ન લગાવો રૂક જાના નહિ તુ કહીં હાર કે કાંટો પે ચલકે મીલેંગે…