બિગ ડેટાનો જમાનો આવી રહ્યો છેઃ આફ્રિકા અને ભારતભરથી 100 પ્રોફેસરો લે છે જીટીયુમાં ટ્રેનિંગ

અમદાવાદઃ ડ્રાઈવર વગર દોડતી કાર અને ઈન્ટરનેટ ઑફ થિંગ્સ જેવી બાબતો આગામી થોડા વર્ષોમાં હકીકત બની જશે અને તેવા સમયે બિગ ડેટાની ભૂમિકા મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને…

જીટીયુની 18 કૉલેજોના 78 વિદ્યાર્થીઓએ સામાજીક સમસ્યાઓ હલ કરવા 12 પ્રોજેક્ટો વિકસાવ્યા

ડિઝાઈન થિંકીંગ વિશે વિદ્યાર્થીઓ માટેનો વીક-એન્ડ વર્કશોપ સંપન્ન અમદાવાદઃ ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ) તરફથી 18 અને 19મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ડિઝાઈન થિંકીંગ વિશે વીક-એન્ડ વર્કશોપ ચાંદખેડા કેમ્પસમાં યોજાયો હતો. જેમાં જીટીયુ…