અમેરિકાના એજ્યુકેશન અને કલ્ચરલ એક્ષચેન્જ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ભારતની એકમાત્ર જીટીયુની પસંદગી

અમેરિકાના ફુલબ્રાઇટ એજ્યુકેશન અને કલ્ચરલ એક્ષચેન્જ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ભારતની એકમાત્ર યુનિવર્સીટીમાં જીટીયુની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે. આ ફુલબ્રાઇટ પોગ્રામ અંતર્ગત ઈલિનોઈસ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીનાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેકનોલોજીના પ્રોફેસર(ડો.) અનુ ગોખલેને જીટીયુ…

જીટીયુ દ્વારા ૨૯મા પેટન્ટ ક્લિનિક વર્કશોપનું આયોજન: ૯૦થી વધારે સંશોધકો જોડાયા.

દેશભરમાં અભ્યાસ-સંશોધન ક્ષેત્રે ઊંચી નામના પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલી ગુજરાતની સૌથી મોટી વિશ્વવિધ્યાલય- જીટીયુ દ્વારા તાજેતરમાં એક પેટન્ટ ક્લિનિક વર્કશોપ યોજાઇ ગયો. જીટીયુના ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે યોજાયેલા આ બે દિવસીય…